Грудень, 16 (субота)

Зведення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення колгоспників із Білорусії до Одеської області. Зазначається, що відправлено до 8 районів 4655 господарств колгоспників, 24 264 особи, 3883 коней, 5321 корову та 10 966 одиниць дрібної худоби.

РДАЕ, ф. 5675, оп. 1, спр. 33, арк. 59-60.