Грудень, 16 (п’ятниця)

Шифрограма Й. Сталіна Ворошилову. Висловив пропозицію щодо термінового скликання пленуму ЦК ВКП(б) для «організації останнього натиску» з метою якнайшвидшого виконання річного плану хлібозаготівель. Скаржився на поганий сон та погане одужання / РДАСПІ. – Ф. 558. – Оп. 11. – Спр. 45. – Арк. 86.

Москва. Телеграма В. Молотова і Й. Сталіна до ЦК КП(б)У. Заборонили обмін звичайного насіння на сортове, тому що обсяги хлібозаготівель на Україні зменшувалися, погрожували «неприємностями» керівникам УСРР / Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – К., 2001. – С. 313.

Запоріжжя. Протокол засідання Запорізької міськради. Зазначається, що Августинівська сільська рада, яка виконала хлібозаготівельний план лише на 75 %, змусила селянина Третяка здати до хлібозаготівель харчові культури, одержані на трудодні, забрала курей, наклала арешт на всю го-родину (картоплю, капусту, огірки, баклажани, буряки) / Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 566.

Харків. Президія ВУЦВК вивела голову Оріхівського РВК зі складу членів ВУЦВК за «саботування хлібозаготівель» / ЗУ України. – 1932. – № 36-40. – Арт. 248.