Грудень, 10 (субота)

Наказ ДПУ УСРР «Про заходи по поліпшенню (охорони) колгоспного майна». Запропоновано міліції та членам правління створення груп охорони зі зброєю.

Голодомор 19321933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 470–471.

Постанова ЦК КП(б)У про роботу «Торгсину». У звʼязку зі збільшенням плану заготівлі побутового золота, срібла та валюти на 35 млн крб запропоновано розширити мережу приймальних пунктів та магазинів системи торгсину, а також ввести до номенклатури ЦК партії управляючих облконтор торгсину та їхніх заступників, до номенклатури обкомів зарахувати директорів великих універмагів та товарних баз.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 238. арк. 153.