Грудень, 1 (четвер)

Москва. Спецдонесення секретно-політичного відділу ОДПУ про факти крадіжок хліба. Зазначено, що в УСРР з 1 по 15 жовтня за крадіжку хліба заведено 697 слідчих справ.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939: Документы и материалы: В 4 т. Москва, 2005. Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932–1934. С. 236.

Харків. Протокол засідання Раднаркому УСРР. Постановили скоротити в грудні місяці витрачання пшениці та жита на 19 100 т по лінії централізованого постачання: а) зменшити хлібопостачання міського і сільського населення на 4300 т; б) зняти з постачання кустарів – 300 т; в) зменшити фонд громадського харчування на 15 % – 1300 т; г) зменшити фонд стимулювання сільськогосподарських заготівель – 700 т; д) змінити стандарт помолу пшениці в Донбасі зі встановленням на всіх млинах 85 % помолу – 500 т; е) зарахувати до централізованого плану постачання 5 % відрахування від надходження мірчука з 10 % фонду, наданого в розпорядження обласних організацій, – 2 тис. т; є) застосувати примішки ячменю та кукурудзи 13–15 % – 10 тис. т.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 562.

Харків. Директива ЦК ВКП(б), розіслана секретарем ЦК КП(б)У С. Косіором усім обкомам. Пропонувалося затвердити остаточні терміни вивезення хліба з глибинних пунктів України до 15 січня / Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 275.