Документи

Період без опадів

Детальніше
image

Людоїдство

Детальніше
image

Довідка Міністерства землеробства УРСР про масштаби посухи, розмір оплати «трудодня» колгоспникам постраждалих від посухи районів на рівні 50 – 100 г зерна та необхідність надання позики продовольчого зерна для завершення в Україні збиральної кампанії 1946 р.

Дата : 5 вересня 1946 р.
Джерело : ЦДАВО. – Ф. 2. – Оп. 7. – Спр. 3142. – Арк. 35 – 39
Детальніше
image

Графіки спостережень за кількістю опадів в окремих районах України

Дата : 1946 р.
Джерело : Архів Метеорологічного інституту. Табл. 9, Арк. 2, 4
Детальніше
image

Зразки для фальсифікації обвинувачень репатріантів у зв’язках з оунівським підпіллям та поширенні чуток про гарне життя на Заході. Витяги з Доповідної записки міністра держбезпеки УРСР С.Р. Савченка партійно-державному керівництву УРСР-СРСР

Дата : 19 квітня 1946 р.
Джерело : ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 0569. – Арк. 154 – 156, 160 – 161
Детальніше
image

Обіжник наркома держбезпеки УРСР С.Р. Савченка управлінням НКДБ УРСР щодо посилення агентурно-оперативної розробки антирадянські налаштованих інвалідів війни та інших осіб, прибулих у села по демобілізації

Дата : 28 лютого 1946 р.
Джерело : ГДА СБУ. – Ф. 9. – Спр. 229. – Арк. 229 – 231
Детальніше
image

Витяг з обіжника наркома держбезпеки УРСР С.Р. Савченка управлінням НКДБ УРСР про агентурно-оперативні заходи для запобігання розповсюдженню листівок антирадянського змісту

Дата : 14 січня 1946 р.
Джерело : ГДА СБУ. – Ф.9. – Спр.104. – Арк. 37 – 39
Детальніше
image

Пошук документів