Роль політвідділів МТС у вчиненні Голодомору-геноциду

Документи

Інформація тимчасово виконувача обов’язків Вінницького обласного прокурора Семенова начальнику Вінницького політсектору МТС про публічне засідання виїзної сесії Вінницького обласного суду 12 квітня 1934 р. і винесення смертного вироку Г. Войтовичу за підпал колгоспних будівель у с. Нове Поріччя Городоцького району

Дата : 14 квітня 1934 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-137. Оп. 1. Спр. 80. Арк. 103
Детальніше
image

Директива начальника політсектору МТС наркомату землеробства УСРР О. Асаткіна начальникам політвідділів МТС про факти «самопостачання» працівниками політвідділів МТС

Дата : листопад 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької області. Ф. П-137. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 40
Детальніше
image

Закритий лист ЦК КП(б)У до обкомів та райпарткомів КП(б)У, директорів і начальників політвідділів МТС та радгоспів щодо вжиття заходів до завершення виконання річного плану хлібоздачі боржниками – колгоспами і одноосібниками

Дата : 29 жовтня 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-136. Оп. 3. Спр. 68. Арк. 93, 93 зв.
Детальніше
image

Директива начальника політуправління Українського військового округу Г. Хаханьяна, начальника політсектору наркомату землеробства УСРР О. Асаткіна про конфлікт між начальниками політвідділів МТС і начальниками політвідділів військових частин

Дата : жовтень 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької області. Ф. П-137. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 31
Детальніше
image

Добірка витягів із донесень політвідділів Куликівської, Ободівської, Старосинявської, Пирятинської МТС про масовий вступ до колгоспів одноосібників без внесення посівматеріалу, реманенту, що викликало напруження в ставленні до них членів колгоспів

Дата : 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-137. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 49–50
Детальніше
image

Постанова ЦК КП(б)У і політсектору МТС наркомзему УСРР «Про хід озимої сівби» з попередженням низки директорів і начальників політвідділів МТС про персональну відповідальність за порушення термінів завершення сівби

Дата : 4 жовтня 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-136. Оп. 3. Спр. 68. Арк. 87, 87 зв.
Детальніше
image

Цілком таємний лист С. Косіора до обкомів та райпарткомів КП(б)У і політвідділів МТС про постанову ЦК КП(б)У щодо безумовного виконання вересневого плану хлібоздачі та попередження секретарів Донецького і Одеського обкомів КП(б)У про особисту відповідальність за його зрив

Дата : 12 вересня 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-136. Оп. 3. Спр. 68. Арк. 72, 72 зв.
Детальніше
image

Директива начальника політсектору МТС наркомату землеробства УСРР О. Асаткіна начальникам політсекторів МТС обласних земельних управлінь про недоцільність публічної критики начальників політвідділів МТС

Дата : 11 липня 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-137. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 13
Детальніше
image

Постанова секретаріату ЦК КП(б)У «Про роботу політвідділів МТС»

Дата : 19 червня 1933 р.
Джерело : Державний архів Вінницької обл. Ф. П-136. Оп. 3. Спр. 68. Арк. 55
Детальніше
image
1 2

Пошук документів