«Чорні дошки» як складова механізму геноциду

Документи

Інструкція РНК УСРР до постанови «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах»

Дата : 20 листопада 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 20. Спр. 5549. – Арк. 8
Детальніше
image

Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б)У «Про занесення на чорну дошку сіл, що злісно саботують хлібозаготівлі»

Дата : 6 грудня 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 6. Спр. 238. – Арк. 53-54 (вперше опубліковано: Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ: Політвидав України, 1990. – С. 278–279
Детальніше
image

Телеграма РНК УСРР і ЦК КП(б)У керівництву Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей у зв’язку з постановою про занесення сіл на «чорну дошку»

Дата : 6 грудня 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 6. Спр. 238. – Арк. 55-56 (вперше опубліковано: Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 450–451)
Детальніше
image

Довідка Наркомзему УСРР щодо виконання постанов РНК УСРР з питань хлібозаготівель

Дата : 2 грудня 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 20. Спр. 5394– Арк. 35-42 (вперше опубліковано: Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 435–441)
Детальніше
image

Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б)У «Про занесення на чорну дошку сіл, що злісно саботують хлібозаготівлі»

Дата : 6 грудня 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 6. Спр. 238. – Арк. 53-54 (вперше опубліковано: Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ: Політвидав України, 1990. – С. 278–279
Детальніше
image

Постанова ЦК КП(б)У «Про заходи з посилення хлібозаготівель». – ЦДАГО України

Дата : 18 листопада 1932 р.
Джерело : ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 6. Спр. 237. – Арк. 207- 216 (вперше опубліковано: Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ: Політвидав України, 1990. – С. 250–260).
Детальніше
image

Пошук документів