Витяг з обіжника наркома держбезпеки УРСР С.Р. Савченка управлінням НКДБ УРСР про агентурно-оперативні заходи для запобігання розповсюдженню листівок антирадянського змісту