Постанова РНК УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель»

Постанова РНК УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель»
20 листопада 1932 р.
Щоб безумовно виконати зменшений план хлібозаготівлі, зобов’язати
облвиконкоми та райвиконкоми в своїй роботі керуватися такими настановами:
1. Цілковите виконання плану хлібозаготівель закінчити до 1 січня І933 р.
та утворення насіннєвих фондів – до 15 січня 1933 р.
2. Заборонити будь-яке витрачання всіх натуральних фондів, утворених з
колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель.
3. Зобов’язати РВК негайно організувати найсуворішу перевірку наявних
фондів у колгоспах, які незадовільно виконують хлібозаготівлі, фактичних
розмірів цих фондів і місць зберігання, а також настановити у всіх колгоспах
відповідальних осіб за належне зберігання цих фондів.
4. Надати РВК право перераховувати до фонду хлібозаготівель всі
натуральні фонди, що утворені в колгоспах, які незадовільно виконують плани
хлібозаготівель. Застосувати цей пункт в частині насіннєвих фондів
дозволяється з попередньої санкції облвиконкому до кожного окремого
колгоспу.
5. З оголошенням цієї постанови припинити видачу будь-яких
натуральних авансів по всіх колгоспах, що незадовільно виконують плани
хлібозаготівель.
6. Колгоспи, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель та які
видали натураванси хліба за трудоднями, порядком громадського харчування, а
також у формі всіляких «озадків», «послідів», «виходів» тощо понад
встановлені норми (15 % від фактичного обмолоту), повинні негайно
організувати повернення незаконно розданого хліба з тим, щоб спрямувати
його на виконання плану хлібозаготівель. Зобов’язати облвиконкоми та
райвиконкоми притягати голів управ таких колгоспів до суворої відподальності
за розтрату колгоспного хліба. Вилучення незаконно розданого та одержаного
хліба треба в першу чергу провести у членів управ колгоспу, адміністративно-
службового персоналу, рахівників, польоводів, комірників та ін.
7. Зобов'язати РВК негайно організувати вилучення в окремих
колгоспників та одноосібників хліба, розкраденого в колгоспах та радгоспах під
час збирання, молотьби, перевозу хліба до комор, на зсиппункти тощо.
Причому вилучати хліб треба в першу чергу у всіляких ледарів, рвачів, що не
мають трудоднів, але мають запаси хліба. Здійснюючи ці заходи, РВК повинні
опиратися на колгоспників-ударників і передовиків , що в усіх с/г кампаніях –
на полі, в молотьбі та інших колгоспних роботах виявляли себе як борці за
соціалістичну перебудову села та організаційно-господарське зміцнення
колгоспів.

8. Притягати до суду на підставі постанови ЦВК та РНК СРСР з 7 серпня
1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації та
про зміцнення громадської (соціалістичної) власності» як розкрадачів
державного та громадського майна бухгалтерів, рахівників, комірників,
завгоспів, вагарів, що затаюють хліб від обліку, складають брехливі облікові
відомості, щоб полегшити розтринькування та крадіжки, щоб зірвати
виконання плану хлібозаготівель та інші державні зобов'язання.
9. До колгоспів, що припустили розкрадання колгоспного хліба і
зривають план хлібозаготівель, застосувати натуральних штрафів порядком
додаткового завдання з м'ясозаготівель розміром 15-місячної норми здавання
даним господарством м'яса як усуспільненої худоби, так і худоби колгоспників.
Райвиконкоми застосовують цих штрафів з попереднього дозволу
облвиконкому [до] кожного окремого випадку. Розмір штрафів (в межах 15-
місячної норми м’ясоздавання) і термін сплати цих штрафів РВК встановлює
відповідно до господарського стану кожного окремого колгоспу. Накладання
штрафів не звільняє колгосп від виконання повнотою встановленого плану
хлібозаготівель.
Дозволити РВК у випадках, коли колгоспи вживають справжніх заходів
для забезпечення виконання плану хлібозаготівель на встановлені терміни, ці
штрафи скасовувати. Скасовувати ці штрафи можна з попереднього дозволу
облвиконкому.
10. РНК УСРР застерігає РВК, сільради та місцевих працівників при
застосуванні цієї постанови, особливо в частині накладання натуральних
штрафів та інших репресій, проти підмінювання масової роботи в боротьбі за
хліб голим адмініструванням.
Застосування цих заходів треба щільно пов’язати з широким
розгортанням масової політично-виховної роботи серед колгоспників і
спрямувати на організаційно-господарське зміцнення колгоспів.
Завдання натуральних штрафів та інших репресивних заходів – є
забезпечити виконання повнотою хлібозаготівельних планів.

Голова Ради народних комісарів УСРР В. Чубар
Керівничий справами Ради народних комісарів УСРР В. Легкий

Вісті ВУЦВК. – 1932. – 21 листопада.

Публікується за: Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали /
Упоряд. Р.Я. Пиріг; Ін-т історії України. – Київ: ВД «Києво-Могилянська
академія», 2007. – С. 399–400.