Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про план хлібозаготівель у селянському секторі

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У
про план хлібозаготівель у селянському секторі

6 липня 1932 р.
Признать правильным установленный ЦК ВКП(б) план хлебозаготовок по
селянскому сектору в размере 356 млн пудов и принять его к безусловному
исполнению.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 236. Арк. 85.

Публікується за: Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і
матеріали / Упоряд. Р.Я. Пиріг; Ін-т історії України. – Київ: ВД «Києво-
Могилянська академія», 2007. – С. 231.