Постанова ЦК КП(б)У і політсектору МТС наркомзему УСРР «Про хід озимої сівби» з попередженням низки директорів і начальників політвідділів МТС про персональну відповідальність за порушення термінів завершення сівби