Обіжник наркома держбезпеки УРСР С.Р. Савченка управлінням НКДБ УРСР щодо посилення агентурно-оперативної розробки антирадянські налаштованих інвалідів війни та інших осіб, прибулих у села по демобілізації