Інструкція РНК УСРР до постанови «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах»

Постанова
Ради Народних Комісарів УСРР
«Про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах»
Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила затвердити нижченаведену інструкцію про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах.
Харків, 20 листопада 1932 р.
Голова Ради Народних Комісарів УСРР В. Чубар.
Керівничий справ Ради Народних Комісарів УСРР В. Легкий.
Оголошенню в пресі не підлягає.
Інструкція
Про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах
Щоб подолати куркульський опір хлібозаготівлям, – встановити занесення на чорну дошку колгоспів, що злісно саботують здачу (продаж) хліба за державним планом.
1. До колгоспів, занесених на чорну дошку, вживати таких заходів:
а) Негайно припинити цілковитий довіз краму, кооперативну та державну торгівлю.
Припинення торгівлі провести в спосіб цілковитого вивозу з відповідних крамниць усього наявного краму.
б) Цілковито заборонити колгоспну торгівлю й для колгоспників, і одноосібників.
в) Припинити всіляке кредитування та дотерміново стягнути раніше видані кредити і інші фінансові зобов’язання цих колгоспів, колгоспників та одноосібників.
2. Провести перевірку складу колгоспів та очищення їх від контрреволюційних елементів – організаторів зриву хлібозаготівель.
3. Занесення окремих колгоспів на чорну дошку, а також попередження про занесення до списку колгоспів, що незадовільно виконують державні завдання з хлібозаготівель, проводиться постановою облвиконкому.
4. Зобов’язати облвиконкоми негайно повідомляти РНК про факти занесення на чорну дошку колгоспів.
Керівничий справ Ради Народних Комісарів УСРР В. Легкий.

Джерело: ЦДАГО України. Ф.1. Оп. 20. Спр. 5549. – Арк. 8.