Довідка Наркомзему УСРР щодо виконання постанов РНК УСРР з питань хлібозаготівель

Постанова РНК УСРР про затвердження Інструкції РНК «Про боротьбу з
куркульським впливом в колгоспах»

20 листопада 1932 р.

Постанова

Ради Народних Комісарів УСРР

«Про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах»

Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила затвердити нижченаведену
інструкцію про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах.
Харків, 20 листопада 1932 р.

Голова Ради Народних Комісарів УСРР В. Чубар.
Керівничий справ Ради Народних Комісарів УСРР В. Легкий.
Оголошенню в пресі не підлягає.

Інструкція

Про боротьбу з куркульським впливом у колгоспах

Щоб подолати куркульський опір хлібозаготівлям, – встановити занесення на
чорну дошку колгоспів, що злісно саботують здачу (продаж) хліба за
державним планом.
1. До колгоспів, занесених на чорну дошку, вживати таких заходів:
а) Негайно припинити цілковитий довіз краму, кооперативну та державну
торгівлю.
Припинення торгівлі провести в спосіб цілковитого вивозу з відповідних
крамниць усього наявного краму.
б) Цілковито заборонити колгоспну торгівлю й для колгоспників, і
одноосібників.
в) Припинити всіляке кредитування та дотерміново стягнути раніше видані
кредити і інші фінансові зобов’язання цих колгоспів, колгоспників та
одноосібників.
2. Провести перевірку складу колгоспів та очищення їх від контрреволюційних
елементів – організаторів зриву хлібозаготівель.

3. Занесення окремих колгоспів на чорну дошку, а також попередження про
занесення до списку колгоспів, що незадовільно виконують державні завдання з
хлібозаготівель, проводиться постановою облвиконкому.
4. Зобов’язати облвиконкоми негайно повідомляти РНК про факти занесення
на чорну дошку колгоспів.

Керівничий справ Ради Народних Комісарів УСРР В. Легкий.