«“Чорні дошки” України. Чернігівська область»

Шановні друзі, презентуємо вашій увазі підготовлений Інститутом дослідження Голодомору збірник документів і матеріалів – «“Чорні дошки” України. Чернігівська область»
Одним із найстрашніших злочинів проти людства у минулому столітті став злочин геноциду української нації, вчинений комуністичним тоталітарним режимом у 1932–1933 рр. Серед багатьох засобів, використаних для знищення хліборобів-українців, була й така репресія, як занесення на «чорну дошку». У 1932 р. «чорні дошки» було перетворено на жорстокий репресивний елемент механізму Голодомору. Разом з іншими чинниками «чорні дошки» забезпечили втілення задуму комуністичного тоталітарного режиму знищити будь-які прояви національного руху й упокорити тих українців, хто вижив, зокрема й на теренах сучасної Чернігівщини та північної Сумщини.
У збірнику документів і матеріалів « “Чорні дошки” України. Чернігівська область» на основі архівних матеріалів; регіональної преси (1931–1934 рр.) підтверджено системне застосування репресії занесення на «чорну дошку» в межах Чернігівської області, уточнено та збільшено кількість об’єктів (осіб, населених пунктів, сільських рад, колгоспів), занесених на «чорні дошки».
Вперше оприлюднюється блок кольорових картосхем (28), підготовлених науковцями Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду Д. Байкєнічем та Р. Теслюком. Наочне відтворення застосування режиму «чорних дощок» напередодні, під час та після Голодомору-геноциду на місцях, з чітким зазначенням хронології, поділом на «живі» об’єкти, установи й адміністративно-територіальні одиниці дає можливість відстежити локально динаміку та закономірності. Такий синтез передбачає зручний для сприйняття інформації формат картосхеми, що спонукало упорядників обрати за одиницю презентації район із зазначеними сільрадами та їхніми центрами. Такий підхід використано вперше.
«Чорні дошки» України. Чернігівська область: збірник документів і матеріалів. Київ, Вид-во Марка Мельника, 2021, 944 с.; іл.
Автори-упорядники: О. Стасюк, К. Лук’янець, С. Старовойт, Д. Байкєніч
Редакційна колегія: О. Стасюк (голов. ред.), С. Маркова (заст. голов. ред.), В. Марочко, Д. Білий, Р. Подкур, І. Батирєва, Р. Теслюк, І. Шугальова