Червень, 28 (вівторок)

Харків. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про роботу органів державної прокуратури в ході колективізації». Зазначено, що деякі районні прокуратури не завжди рішуче реагували на факти доведення твердих завдань із хлібозаготівель до окремих колгоспників та середняків-одноосібників, незаконні обшуки та арешти, конфіскацію та вилучення майна, а також порушення основних засад колгоспного будівництва. Органи юстиції, проводячи боротьбу з «класовим опором», надто рішуче застосовували репресії до середняків, бідняків, колгоспників, які не виконували своїх зобов’язань перед державою. Президія ВУЦВК і РНК УСРР зобов’язали Нарком’юст та головного прокурора УСРР, обласні комітети, РВК та міськради негайно перевірити всі заяви про факти порушення революційної законності та притягнути до юридичної відповідальності всіх винних урядових осіб; забезпечити найшвидше і найрішучіше реагування на кожну заяву, скаргу робітників, колгоспників, бідняків та середняків-одноосібників і трудящих загалом, на дописи робсількорів та матеріали преси про випадки порушення революційної законності, перекручування політики партії та уряду, нечуйне бюрократичне ставлення до трудящих, притягати винних до суду.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 176–479.