Червень, 27 (вівторок)

Уповноважений Наркомвнуторгу СРСР в Україні М. Каттель інформував союзний уряд про те, що Всеукраїнська контора «Торгсин» одержала план мобілізації валюти в обсязі 22 млн крб.

ЦДАВО України, ф. 4051, оп. 1, спр. 168, арк. 1-2.