Червень, 26 (неділя)

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) заслухало телеграму В. Чубаря про хід хлібозаготівель в Україні та прохання С. Косіора щодо створення Донецької області у складі 36 районів. Доручено Молотову скликати всесоюзну нараду з питань хлібозаготівель, виступити з промовою та оголосити лист Й. Сталіна, підкресливши, що його пропозиції мають стати основою для рішення політбюро про хлібозаготівлі. Знято питання про допомогу голодуючому населенню Західної України.

РДАСПІ, ф.17, оп.3, спр.890, арк.8.