Червень, 24 (субота)

Інформація Полонського райкому КП(б)У Вінницької області про масовий голод у десятках сіл, смертність збільшилася «за рахунок одноосібників, які не виконали планів хлібоздачі, не посіяли, й особливо – за рахунок розкуркулених, а в колгоспах – за рахунок ледарів та рвачів». Зазначалися факти людоїдства, набряку та опухання серед трактористів МТС.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали.  Київ, 2007. С. 893.