Червень, 23 (четвер)

Москва. Лист Л. Кагановича до Й. Сталіна про хлібозаготівлі. Повідомлялося про підготовку до скликання наради секретарів республік, крайкомів і обкомів партії 28 червня 1932 р. Просив внести до проекту постанови пункт про недоліки роботи місцевих організацій, зазначені Й. Сталіним у листі від 18 червня щодо України. Аванси хлібом колгоспникам на трудодні пропонував видавати не за їдцями, а за кількістю трудоднів, особливо на Україні, де була «загроз а розкрадання хліба».

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001. С. 188.

Секретно-політичний відділ ОДПУ повідомляв про те, що через голод і погану організацію громадського харчування в с. Гірсівка Нововасилівського району Дніпропетровської області з 797 колгоспників виходили на роботу 150-160, а в с. Девненське Нововасилівського району з 357 колгоспників – не більше 25. В колгоспах Градизького району колгоспники з цієї ж причини взагалі відмовлялися виходити на роботу, подали заяви про вихід із колгоспів та забрали колгоспних коней. У селі Хорошки Лубенського району Харківської області значна частина колгоспників також заявила про вихід із колгоспу під впливом голоду, а чверть розібрала громадських коней. У селі Кагарлик до правління колгоспу надійшло близько 200 заяв колгоспників про вихід із колгоспу, а в с. Свитине Лубенського району Полтавської області – 76. Значна частина колгоспників виїхала в інші райони у пошуках хліба.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939: Документы и материалы: В 4 т. Москва, 2005. Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932–1934. С. 124.

 

Москва. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу Україні. Запропоновано обмежитися вже прийнятим рішенням ЦК і додаткового завезення хліба в УСРР  не проводити.

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990.  С. 190.