Червень, 22 (середа)

Доповідна записка секретаря Гайсинського райкому КП(б)У Коломійцева секретареві Вінницького обкому КП(б)У М. Алєксєєву про голодування населення району. Повідомлялося, що за перші три п’ятиденки кампанії з прополки буряку план виконано лише на 20 %, а темпи прополки настільки незадовільні, що створюють загрозу загибелі просапних культур, зокрема буряку. Такий стан є наслідком голоду в районі. Одержана з області за лінією «Союзцукру» допомога харчовими продуктами для колгоспів повністю витрачена на громадське харчування під час весняної сівби та початку просапної кампанії. Всі харчові ресурси в районі вичерпані. Смертність населення від голоду порівняно з березнем місяцем зросла на 223 %.

Голод і голодомор на Поділлі: 1920–1940 рр.: Збірник документів і матеріалів. Вінниця, 2007. С. 305-306.

Книги запису актів цивільного стану м. Одеси. Помер від виснаження організму 44-річний чоловік Л. Найгуз.

Голодомори в Україні: Одеська область: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. – Одеса, 2007. – С. 312.