Червень, 21 (вівторок)

Москва. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про забезпечення виконання колгоспниками та одноосібними господарствами України плану зернопостачання. Заборонялося порушувати строки та розміри здавання зерна, визначені постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 20 і 21 червня. Пропонувалося вжити належних заходів для виконання планів колгоспниками та одноосібниками: у липні – 14,5 млн пудів, у серпні – 72,4 млн пудів, у вересні – 71.2 млн пудів. Радгоспам належало здати: у липні – 2,7 млн пудів, у серпні – 9,1 млн пудів, у вересні – 10,9 млн пудів.

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990.  С. 186–187.

Харків. Постанова ЦК КП(б)У про додаткову продовольчу допомогу районам, що перебували у найбільш тяжкому продовольчому становищі. Затверджено список районів, у яких голодували селяни: у Київській області – 12, Вінницькій – 9, Харківській – 5, Дніпропетровській – 5. Виділено допомогу колгоспам області: відповідно 50,9 тис. пудів Київській, 38.2 тис. – Вінницькій, 29,7 тис. – Харківській, 21,2 тис. – Дніпропетровській. Надану допомогу в межах областей рекомендовано витратити таким чином: 85 % – для районів, визначених ЦК КП(б)У, а решту – для інших районів, що перебували у найбільш тяжкому продовольчому становищі. В межах районів допомогу розподіляли залежно від ураження голодом сіл, а в межах сіл надавали селянам та вчителям. Щодо ресурсів продовольчої допомоги в Одеській області було ухвалено залучати місцеві запаси насіннєвої кукурудзи, наявні в області. Крім того, було затверджено план продовольчої допомоги сім’ям червоноармійців, запропонований командувачем Київського військового округу Й. Якіром, в обсязі 70 тис. пудів

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 188.