Червень, 20 (вівторок)

Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про використання 10001200 військових шоферів для організації колони з 500 авто для хлібоперевезень та вивозки цукрового буряку

РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 925, арк. 8.

 

Телеграма ЦК ВКП(б) та РНК СРСР до ЦК КП(б)У про обов’язкове виконання колгоспами та селянами-одноосібниками України річного плану зернопоставок в обсязі 158,1 млн пудів, а також радгоспами всіх систем – 22,7 млн пудів. Обсяг і терміни виконання не підлягали перегляду.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 891.