Червень, 18 (субота)

Москва. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича та В. Молотова. Вказано на помилку минулорічної хлібозаготівельної кампанії: розверстку плану заготівель по районах та колгоспах за принципом зрівнялівки, без урахування становища в конкретних районах і колгоспах, що призвело до розорення та голоду у врожайних районах УСРР і негативно вплинуло на хід весняної засівної кампанії. Висловлено незадоволення тим, що «декілька десятків тисяч українських колгоспників все ще роз’їжджають по всій європейській частині СРСР і розкладають нам колгоспи своїми скаргами та скигленням». Запропоновано скликати не пізніше 26-27 червня керівників України, Північного Кавказу, ЦЧО, Нижньої та Середньої Волги, Нижнього Новгороду, Москви, Татарстану, Башкирії, Уралу, Казахстану, Західного Сибіру, Західної області та Білорусії з питань організації хлібозаготівель і безумовного виконання плану хлібозаготівель. Надано директиву: «Покласти персональну відповідальність за стан сільського господарства та плану хлібозаготівель на них».

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001. С. 179–180.

Лист члена ЛКСМУ Г. Ткаченка до С. Косіора про те, що на Білоцерківщині, Уманщині, Київщині засіяно не більше 25–30 % посівних площ порівняно з 1925–1928 рр. У колгоспах зі 100–159 усуспільнених коней залишилося лише 40–50, а селяни, що не отримували хліб на трудодні, повмирали з голоду.

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 183-186.