Червень, 16 (четвер)

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) розглянуло заяву В. Чубаря про допомогу Україні. Ухвалено відпустити УСРР на продовольчі потреби 2 тис. т вівса з невикористаної насіннєвої позики, 100 тис. пудів кукурудзи з відпущеної на засів Одеській області, але не використаної за призначенням, 70 тис. пудів хліба для цукрових радгоспів та 230 тис. для відповідних колгоспів / Сталин и Каганович. Переписка. 19311936 гг. – М., 2001. – С. 169.

Спецкор газети «За харчову індустрію» повідомляв наркома землеробства СРСР Я. Яковлева про те, що у Вінницькій області в Уманському районі з 39 сіл голодувало 36, в Бабанському – всі села. Від голоду опухло більше третини населення, багато селян померло через виснаження. В селі Фурманівка половина хат були зачинені – селяни виїхали за хлібом або померли. У селі Череповоди було 800 дворів, а з села виїхало 85 родин колгоспників та 90 – одноосібників, померло 152 господаря. В селі Рижавка з 909 дворів померло від голоду 80 сімей.

Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы. 1927–1939: В 5 т. Москва, 2001. Т. 3. Конец 1930–1933 гг. С. 388-389.