Червень, 14 (вівторок)

Москва. Лист Л. Кагановича до Й. Сталіна. Повідомляв про приїзд В. Чубаря з проханням надати продовольчу допомогу Україні хлібом в обсязі 1,5 млн пудів, а також про те, що політбюро ЦК ВКП(б) нічого не вирішило, лише дали 50 тис. пудів хліба для АМСРР. Зазначив неможливість надання допомоги Україні в тому обсязі, якого вона просила, але підкреслив доцільність проддопомоги для районів буряківництва.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001.  С. 167–168.