Червень, 1 (середа)

Село Медвин, Богуславський район, Київська область. Київське обласне бюро КП(б)У повідомило про факти масової реквізиції зерна в селянських господарствах: насіннєвого в одноосібників та заробленого на трудодні у колгоспників. Зафіксовано випадки опухання у 398 родинах, смертність селян від голоду (від квітня по 19 травня – 3-4 особи щоденно) по селу. Надіслано листа до ЦК КП(б)У про необхідність продовольчої допомоги, зважаючи на недостатність раніше надісланих 30 пудів гороху і 6 пудів бобів

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 181-182.