1932 (липень-грудень) | Календар

Category

Москва. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича та В. Молотова. Пропонував звернути серйозну увагу на Україну. Висловлювалося занепокоєння з приводу можливості втрати України. Критикував позицію першого секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора та В. Чубаря. Звинуватив Чубаря у «розкладі» та «опортунізмові», а Косіора – в «гнилій дипломатії щодо ЦК ВКП(б) і злочинно-легковажному ставленні до справи». Вважав,...
Читати далі
Робітник шахти № 9 «Паризька комуна» І. Лісицин надіслав заяву до ВУЦВК про свавілля місцевої влади щодо його сім’ї, що мешкала в с. Ящикове Ворошилівського району Донецької області. Повідомлялося, що за відмову здати корову до колгоспу його звільнили з роботи в колгоспі та позбавили пайка, а після цього, незважаючи на брак інших джерел харчування та...
Читати далі
Доповідна записка заступника начальника Вінницького обласного відділу ДПУ П. Рахліса секретареві Вінницького обкому КП(б)У М. Алексееву про масовий характер порушень революційної законності в області під час проведення господарсько-політичних кампаній на селі: незаконні обшуки та арешти, побиття селян, накладання на них непосильних штрафів, розкуркулення і продаж майна середняків і бідняків, а також присвоєння їхнього майна сільськими...
Читати далі
У газеті «Известия» надруковано статтю члена ЦК ВКП(б), заступника голови Держплану СРСР і начальника Центрального управління народногосподарського обліку СРСР М. Осинського (В. Оболенського) «Види на врожай зернових хлібів». Повідомлялося, що в 1932 р. очікується більш високий врожай, ніж у 1931 р., що надавало можливість значно збільшити продовольчі та кормові фонди. Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936...
Читати далі
Лист Л. Кагановича та В. Молотова до Й. Сталіна. Зважаючи на те, що на III Всеукраїнській конференції мала розгорнутися критика роботи ЦК КП(б)У за спричинення «тяжкого [продовольчого] становища в деяких районах», ставилося питання про те, як подати цю критику в засобах масової інформації, щоб «не дати привід іноземній пресі». Висувалася пропозиція висловити її «в стриманих...
Читати далі
Харків. Постанова ЦК КП(б)У «Про організацію хлібозаготівель в кампанію 1932 р.». Основною помилкою хлібозаготівельної роботи минулого року визнано розверстку хлібозаготівельних завдань по районах і колгоспах на принципах зрівнялівки. З метою запобігання цій помилці у майбутньому запропоновано: залишити у розпорядженні колгоспів, що виконували план хлібозаготівель, більшу кількість хліба для задоволення власних потреб; створити для районів страхову...
Читати далі
Засідання президії Томашпільського райвиконкому Вінницької області. Ухвалено рішення про розпуск колгоспу ім. Першої партконференції в с. Томашпіль за те, що, незважаючи на надану допомогу тяглом та харчами, знесилені голодом колгоспники не виходили на роботу, а дехто з них повернув усуспільнене майно. Вирішено передати все майно та посіви за-значеного колгоспу до колгоспу «Оборона» с. Томашпіль. Колективізація...
Читати далі
Книги запису актів цивільного стану Балтського району Одеської області. Місто Балта. Помер від виснаження організму 62-річний чоловік Г. Біньковський. Голодомори в Україні: Одеська область: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. Одеса, 2007. С. 303.
Читати далі
Заява колгоспників артілі «Незаможник» с. Устимівка на Одещині про втрату засобів виробництва та продовольства через ліквідацію артілі за недовиконання плану хлібозаготівлі з пшениці. Повідомлялося, що в результаті передачі майна артілі до інших колгоспів, з 14 січня 1932 р. колгоспники артілі «Незаможник» залишилися без продуктів харчування та засобів виробництва. Місцева влада відмовилася використовувати колишніх колгоспників на...
Читати далі
Москва. Постанова уповноваженого комітету заготівель при РПО СРСР по УСРР М. Степанського про план хлібозаготівель з урожаю 1932 р. Встановлено річний план заготівель зернових культур по селянському сектору для України в обсязі 356 млн пудів (5 831 300 т). Визначено річні плани зернових культур по селянському сектору в окремих областях: для Вінницької області – 639...
Читати далі
1 2 3 17

Останні коментарі