«Асимілятивна політика в Радянській Україні: крізь призму вивчення історії Голодомору»

Таємна постанова РНК СРСР № 2318 про переселення в Україну 21 тис. сімей колгоспників та план їх розселення по регіонах УСРР. 25 жовтня 1933р.

 

 

Державний архів Одеської області, ф. Р-2000 , оп.2, спр. 35, арк. 45-47.