«Асимілятивна політика в Радянській Україні: крізь призму вивчення історії Голодомору»

 

Пропозиції Політбюро ЦК КП(б)У до Політбюро ЦК ВКП(б) щодо заходів Всесоюзного переселенського комітету з організації переселення 20 тис. сімей з РСФРР до областей та районів України. Додаток до протоколу № 137. Пропонувалося забезпечити перевезення на нове місце також і домашню худобу, звільнити переселенців від сплати недоїмок по всіх видах заборгованості державі, звільнити на 2 роки від с/г податку, м’ясоподатку,  зменшити на 50% страхові платежі. 27 вересня 1933р.

ДАОО, ф. Р-2000, оп.2, спр. 35, арк. 7,8.