28 Березня, 2022

Day

Особливостями національного характеру українців є: волелюбність, сміливість, рівність, демократичність та ін. Національний характер українців формувався під впливом складних соціальних, географічних, історичних, економічних, демографічних чинників. На думку П. Кононенка, саме козацтво стало хребтом, феноменом структуроутворення народного організму. В основі прагнень до відновлення козацького ладу і переведення у козаки М. Грушевський вбачав, окрім козацької традиції, сподівання соціально-економічного характеру (звільнення від...
Читати далі
Путінський режим є водночас і страшним, і карикатурним. Агресивність, алогічність, ірраціональність віддавна були неодмінними прикметами історичного розвитку російської державності. Видатний російський історик ХІХ – початку ХХ ст. Василь Осипович Ключевський якось зауважив, що історичне призначення росіян може полягати у тому, аби давати усім іншим народам повчальний приклад, як НЕ треба жити. Російська державна машина вже кількасот...
Читати далі

Останні коментарі