16 Січня, 2021

Day

Таємна постанова РНК СРСР № 2318 про переселення в Україну 21 тис. сімей колгоспників та план їх розселення по регіонах УСРР. 25 жовтня 1933р.     Державний архів Одеської області, ф. Р-2000 , оп.2, спр. 35, арк. 45-47.  
Читати далі

Останні коментарі