Січень 2021

Month

    ЗВІТ ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ за 2020 р.   № з/п Основні заходи Термін виконання Хто  відповідає   Хто контролює     Відмітка про вико- нання   ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ   НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА   1 Розроблено та затверджено на засіданні Науково-методичної ради Музею науково-дослідну тему «Голодомор-геноцид: історико-правові, психологічні, культурні наслідки та комеморативні практики»...
Читати далі
Таємна постанова РНК СРСР № 2318 про переселення в Україну 21 тис. сімей колгоспників та план їх розселення по регіонах УСРР. 25 жовтня 1933р.     Державний архів Одеської області, ф. Р-2000 , оп.2, спр. 35, арк. 45-47.  
Читати далі
Поетична творчість Сергія Єсеніна – автобіографічна, романтична і лірична, пересипана символами і образами. Кожен його твір емоційно-барвиста сповідь, світоглядно-колоритний дискурс та оголений нерв самобутнього поета. У 1910 – 1917 рр. він перебуває у полоні мальовничої природи його рідного села Костянтиново Рязанської губернії. У неї черпав силу і натхнення, припадав до землі у хвилини смутку і...
Читати далі
Міністерство культури та інформаційної політики України Національний музей Голодомору-геноциду Інститут дослідження Голодомору Галузевий державний архів СБ України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Херсонський державний університет Вінницький...
Читати далі

Останні коментарі