Серпень 1933

Month

Повідомлення італійського консула в Харкові С. Граденіго. Інформував про «незначне» покращання порівняно з трагічним становищем минулих місяців, але «перші місяці після жнив не повинні вводити в оману». Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів. 1932–1933 роки.  Харків, 2007. С. 216-220.
Читати далі
Зінов’євська міськрада Одеської області схвалила рішення Клинцівської сільради про виселення за межі України маломіцного середняка Є. Сігова, який «злісно» не виконував контрактаційних зобов’язань та самозобов’язань з хлібозаготівлі й «підбурював» інші господарства до їх невиконання. Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 639.
Читати далі
Зведення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення колгоспників із Білорусії до Одеської області. Зазначається, що відправлено до 8 районів 4655 господарств колгоспників, 24 264 особи, 3883 коней, 5321 корову та 10 966 одиниць дрібної худоби. РДАЕ, ф. 5675, оп. 1, спр. 33, арк. 59-60.
Читати далі
Протокол засідання Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР. Слухали питання про переселення 4500 господарств колгоспників із Білорусії в Донецьку область. Зазначено, що план вербування виконано на 101,4 %, а «донецькі організації» отримали премію 8 тис. крб. за опера-тивне «відправлення переселенців». РДАЕ, ф. 5675, оп. 1, спр. 33, арк. 62-63.
Читати далі
Політбюро ЦК ВКП(б) за участю Кагановича, Молотова, Сталіна дозволило Всесоюзному переселенському комітетові додатково переселити з ЦЧО Росії 3 тис. селянських господарств у Харківську область, 300 єврейських господарств Західної області РСФРР до Дніпропетровської області, а також здійснити переселення 16 тис. селянських господарств на території самої України. Доручено Молотову та Осинському відредагувати інформацію про валовий збір зернових...
Читати далі
Москва. Лист заступника наркома зовнішньої торгівлі СРСР М. Фрумкіна до уповноваженого Наркомзовнішторгу при уряді УСРР М. Каттеля. Повідомив про те, що в Україні протягом 1932 р. було «заготовлено» 726 157 собак і 696 603 котів, а за 11 місяців 1933 р. 647 260 собак та 938 027 котів. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр....
Читати далі
Повідомлення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення в Україну колгоспників з інших територій країни. Зазначено, що державний план переселення до кінця 1933 р. був виконаний на 104,76 %: переселено 21 856 господарств колгоспників, 117 149 осіб, 14 879 коней, 21 898 корів і 38 705 голів дрібної худоби. З них – до Одеської...
Читати далі
Спеціальне донесення представника ОДПУ в ЦЧО С. Дукельського про переселення колгоспників в Україну. Зазначив, що 27 грудня відправлено останній потяг з ЦЧО в Україну, а з 13 листопада – 80 потягів із 3488 вагонів. Голодомор 1932-1933 років: Документи і матеріали. Київ, 2007.  С. 994.
Читати далі
1 2 3

Останні коментарі