27 Серпня, 1933

Day

Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про використання 10001200 військових шоферів для організації колони з 500 авто для хлібоперевезень та вивозки цукрового буряку РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 925, арк. 8.   Телеграма ЦК ВКП(б) та РНК СРСР до ЦК КП(б)У про обов’язкове виконання колгоспами та селянами-одноосібниками України річного плану зернопоставок в обсязі 158,1 млн пудів,...
Читати далі
Повідомлення італійського консула в Харкові міністерству закордонних справ Італії про деякі вимерлі села Харківської області: Терстаньяк – «усі жителі померли від тифу і голоду», Мохнач біля Чугуєва, який «раніше нараховував майже 1000 жителів», а «тепер має 12 чоловік і кілька жінок, двох дітлахів». Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 892.
Читати далі
Інформація Полонського райкому КП(б)У Вінницької області про масовий голод у десятках сіл, смертність збільшилася «за рахунок одноосібників, які не виконали планів хлібоздачі, не посіяли, й особливо – за рахунок розкуркулених, а в колгоспах – за рахунок ледарів та рвачів». Зазначалися факти людоїдства, набряку та опухання серед трактористів МТС. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і...
Читати далі
Книга запису смерті Луговицької сільради Чорнухинського району Харківської області. «Від недоїдання» померли 6 осіб віком від 5 до 59 років. Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини: Документи і матеріали. Свідчення. Чорнухи – Київ, 2004.  С. 135-136.
Читати далі
Директива ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР про порядок авансування колгоспників на трудодні. Визнано шкідливим хаотичну видачу авансів та створення так званого «громадського харчування», рекомендовано видавати аванси колгоспникам «організованим порядком». Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 538-539. Протокол допиту звинуваченого. Зазначено, що мешканець с. Степанівка Луганського району Київської області заховав...
Читати далі
Уповноважений Наркомвнуторгу СРСР в Україні М. Каттель інформував союзний уряд про те, що Всеукраїнська контора «Торгсин» одержала план мобілізації валюти в обсязі 22 млн крб. ЦДАВО України, ф. 4051, оп. 1, спр. 168, арк. 1-2.
Читати далі
Протокол допиту звинуваченого. Зазначено, що мешканка с. М. Андрушівка Андрушівського району Київської області, йдучи на роботу в колгосп, наказала старшому синові зарізати 9-річного брата, а після повернення з роботи смажила і їла разом з дітьми, «допоки не з’їли всього». ГДА МВС України, ф. 32, оп. 1, спр. 15361, арк. 15.
Читати далі
Постанова президії ЦК ВКП(б) про переселення колгоспників в УСРР та з інших областей СРСР. Заплановано переселити з Чернігівської, Київської та Вінницької областей 16 тис. сімей колгоспників до Харківської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також 3 тис. господарств колгоспників із ЦЧО в Харківську і 300 єврейських сімей Західної області в Дніпропетровську область. РДАСПІ, ф. 17,...
Читати далі
Одеська контора «Експортхліб» повідомила, що в порту Одеси зосереджено 68 800 т зернових культур – проса, вівса, ячменю тощо. Український хліб на експорт: 1932-1933 рр. Київ, 2006. С. 368-369.
Читати далі
Доповідна записка німецького генерального консула в Харкові К. Вальтера про становище в сільському господарстві УСРР. Зазначив, що в Україні 1933 р. був «великий голод», який став наслідком «соціалізації сільського господарства» та «відбирання» зерна у селян. Підкреслено, що трагічні явища радянські органи влади називали «проривом у сільському господарстві», а голод забрав в Україні серед селянства мільйони...
Читати далі
1 2 3

Останні коментарі