Серпень 1932

Month

Москва. Лист Л. Кагановича до Й. Сталіна. Повідомляв про приїзд В. Чубаря з проханням надати продовольчу допомогу Україні хлібом в обсязі 1,5 млн пудів, а також про те, що політбюро ЦК ВКП(б) нічого не вирішило, лише дали 50 тис. пудів хліба для АМСРР. Зазначив неможливість надання допомоги Україні в тому обсязі, якого вона просила, але...
Читати далі
Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича. Повідомляв про незадоволення листами В. Чубаря та Г. Петровського, позаяк перший розводив «самокритику», щоб отримати з Москви нові мільйони пудів хліба, а другий грав святошу, який віддав себе в жертву «директив ЦК ВКП(б)», щоб домогтися зменшення хлібозаготівель. Підкреслювалося, що ні перше, ні друге не припустимо. Зазначив, що Чубар помилявся,...
Читати далі
Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) розглянуло заяву В. Чубаря про допомогу Україні. Ухвалено відпустити УСРР на продовольчі потреби 2 тис. т вівса з невикористаної насіннєвої позики, 100 тис. пудів кукурудзи з відпущеної на засів Одеській області, але не використаної за призначенням, 70 тис. пудів хліба для цукрових радгоспів та 230 тис. для відповідних колгоспів / Сталин...
Читати далі
Москва. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича та В. Молотова. Вказано на помилку минулорічної хлібозаготівельної кампанії: розверстку плану заготівель по районах та колгоспах за принципом зрівнялівки, без урахування становища в конкретних районах і колгоспах, що призвело до розорення та голоду у врожайних районах УСРР і негативно вплинуло на хід весняної засівної кампанії. Висловлено незадоволення тим,...
Читати далі
Москва. Постанова Комітету заготівель сільськогосподарської продукції при РПО СРСР про виділення для УСРР 300 тис. пудів хлібопродуктів, а також 70 тис. пудів хліба для цукрових радгоспів та 230 тис. пудів хліба для бурякових колгоспів / Український хліб на експорт: 1932-1933 рр. – К., 2006. – С. 118-119.
Читати далі
Москва. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) «Про хлібозаготівлі і хлібопостачання». Липневий план хлібозаготівель для України затверджено в обсязі 19,5 млн пудів. А. Мікояну та М. Чернову разом із ЦК КП(б)У запропоновано розробити оперативний план виконання заготівель в Україні. Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы. 1927-1939: В 5 т. Москва, 2001. Т. 3. Конец...
Читати далі
Москва. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про забезпечення виконання колгоспниками та одноосібними господарствами України плану зернопостачання. Заборонялося порушувати строки та розміри здавання зерна, визначені постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 20 і 21 червня. Пропонувалося вжити належних заходів для виконання планів колгоспниками та одноосібниками: у липні –...
Читати далі
Доповідна записка секретаря Гайсинського райкому КП(б)У Коломійцева секретареві Вінницького обкому КП(б)У М. Алєксєєву про голодування населення району. Повідомлялося, що за перші три п’ятиденки кампанії з прополки буряку план виконано лише на 20 %, а темпи прополки настільки незадовільні, що створюють загрозу загибелі просапних культур, зокрема буряку. Такий стан є наслідком голоду в районі. Одержана з області...
Читати далі
Москва. Лист Л. Кагановича до Й. Сталіна про хлібозаготівлі. Повідомлялося про підготовку до скликання наради секретарів республік, крайкомів і обкомів партії 28 червня 1932 р. Просив внести до проекту постанови пункт про недоліки роботи місцевих організацій, зазначені Й. Сталіним у листі від 18 червня щодо України. Аванси хлібом колгоспникам на трудодні пропонував видавати не за...
Читати далі
Книги запису актів цивільного стану м. Одеса. Померли від виснаження організму чотири особи. Голодомори в Україні: Одеська область: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. Одеса, 2007.  С. 283.
Читати далі
1 2 3 4 19

Останні коментарі