25 Серпня, 1932

Day

Харків. Постанова РНК СРСР «Про одноразовий податок на одноосібні господарства». Подвоєно ставку податку для селянських господарств, що виконують план державних заготівель, встановлено термін його стягнення до 31 грудня / Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 549–550. Харків. Телеграма В. Молотова, В. Чубаря, секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У В. Строганова, М....
Читати далі
ВУЦВК та РНК УСРР доповнили Кодекс законів про працю статтею про звільнення працівників, якщо вони бодай один день не були на роботі без поважних причин, із позбавленням їх продовольчих та промислових карток і відомчого житла. ЗУ України. 1932. № 31–32. Арт. 188. ДПУ УСРР інформувало про те, що протягом серпня–листопада 1932 р. у 407 селах...
Читати далі
Харків. Записка Молотова для Хатаєвича. Визнав позицію Хатаєвича «неправильною, небільшовицькою», зазначив про першочерговість виконання державних завдань, не допускати «опортуністичних крайнощів» – «брати будь-який хліб і де завгодно». Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. Київ, 2001. С. 246–247. Політбюро ЦК ВКП(б) у присутності Молотова, Кагановича,...
Читати далі
Політбюро ЦК ВКП(б) призначило заступника голови ОДПУ СРСР В. Балицького уповноваженим ОДПУ на Україні, зважаючи на «державну важливість щонайшвидшого поліпшення роботи органів ОДПУ на Україні», підпорядкувавши йому весь апарат ДПУ України та зобов’язавши надсилати кожної декади звіт до ЦК ВКП(б) / РДАСПІ. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 907. Арк. 10. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про...
Читати далі
Харків. Розпорядження Нарком’юсту УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель». Встановлено нагляд прокуратури за тим, щоб РВК проводили перевірку наявних фондів колгоспів, забезпечували повернення незаконно розданого хліба, його вилучення, а винних притягали до кримінальної відповідальності згідно з законом від 7 серпня 1932 р. Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С....
Читати далі
Лист заступника голови РНК УСРР О. Сербиченка до ЦК КП(б)У. Зазначив, що у Вінницькій області за постановою облвиконкому занесено на «чорну дошку» 8 районів, по Чернігівській області, крім «чорних дошок», застосовано «бойкот» до 63 сіл та 20 колгоспів, в АМСРР занесено на «чорну дошку» Фрунзенську сільраду Кординського району. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і...
Читати далі
Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У щодо застосування репресивних заходів до колгоспів, які саботують хлібозаготівлі. Запропоновано обов’язково викрити куркульські та антирадянські елементи – організаторів саботажу, провести суди та притягти їх до відповідальності, сформувати список тих, які «повинні бути вислані як політично небезпечний елемент». Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ,1990. С. 263–265. Одеса....
Читати далі
Газета «Вісті» ВУЦВК опублікувала допис сількора А. Бабія «Куркульський празник» про те, що в артілі ім. Сталіна Новобузького району Одеської області виконали план хлібозаготівель на 60 %, а голова артілі т. Празник заявляє, що «молотити більш нічого», «хліба нема», що «нічого не вдієш – когось доведеться судити». «Вісті» ВУЦВК. Харків, 1932. 28 листопада.
Читати далі
Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про хід виконання постанов політбюро про хлібозаготівлі від 30 жовтня та 18 листопада 1932 р.». Рекомендовано вибірково застосовувати згадані постанови, таємно перевіряти зернові фонди колгоспів, уникати «огульних репресій», чинити розправу над куркулями. Зазначено, що позбавлення одноосібників права купувати товари є недостатнім, відтак пропонувалося використовувати натуральні штрафи, позбавлення присадибних ділянок не...
Читати далі
Харків. Інформація Укрколгоспцентру. Зазначено, що в колгоспах Кам’янського району Київської області застосовували адміністративні заходи щодо позбавлення 15–20% колгоспників трудоднів за неякісну роботу, тому було списано 543 тис. трудоднів у 54 колгоспах 71 району. Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 557. Бердянськ. Протокол засідання Бердянського райвиконкому. Вирішено повернути аванси,...
Читати далі
1 2 3 4 5 6

Останні коментарі