25 Серпня, 1932

Day

Харків. Інструкція РНК УСРР «Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі». Запропоновано членам сільських рад, комісій сприяння хлібозаготівлям, куткових комісій з-поміж селян-одноосібників виконати їхні зобов’язання, а судовим органам застосовувати до одноосібників, які не виконують плану хлібозаготівель, штраф у розмірі ринкової вартості незданого ними хліба без звільнення від твердого завдання до двору, позбавляти земельних ділянок, у тому...
Читати далі
Газета «Вісті» ВУЦВК інформувала про те, що Богодарівська сільська рада Барвінківського району Харківської області залишила куркулеві Логвиненкові 100 пудів хліба «на харчі», тоді як Логвиненко твердого завдання не виконав. «Вісті» ВУЦВК. Харків, 1932. 12 листопада.
Читати далі
Постанова бюро Полтавського міського комітету про участь органів юстиції та суду «в справі боротьби за хліб». Запропоновано «забезпечити негайне проведення судових репресій і нещадну розправу з злочинними елементами в правліннях колгоспів». Колективізація сільського господарства і голод на Полтавщині 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Полтава, 1997. С. 190–191.
Читати далі
Харків. Постанова бюро Харківського обкому КП(б)У «Про припинення завозу товарів на село та про порядок дальшого постачання промисловими товарами районів і сіл, які виконують план хлібозаготівель». Запропоновано облпромбазам, міжрайонним базам держторгівлі та кооперації повністю призупинити відвантаження товарів у листопаді по селах 13 районів області, попередити керівників 46 районів про призупинення для них листопадового постачання товарів,...
Читати далі
Відбулося засідання політбюро ЦК ВКП(б), яке ухвалило рішення про запровадження паспортної системи і розвантаження міст від «зайвих елементів». РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 907, арк. 9. Харків. Всеукраїнська контора «Торгсин» запропонувала нову систему обслуговування грошових переказів, бандеролей, закупівель побутового золота, застосувавши спеціальні бони. ДАХО, ф. 4640, оп. 13, спр. 4, арк. 29.
Читати далі
Постанова колегії Наркомзему УСРР. Зазначено, що у Київській області обмолочено 41%, у Вінницькій – 59%, у Донецькій – 68%, в Одеській – 75%, у Дніпропетровській – 86%, у Харківській – 88%, в АМСРР – 72% врожаю. В ряді районів у соломі залишалося від 10 до 20% зерна. «Вісті» ВУЦВК. Харків, 1932. 16 листопада.
Читати далі
Богодарівська сільська рада Чорнухинського району Харківської області вирішила віддати до суду 9 селян, які виступили проти виконання плану хлібозаготівель, оголосивши бойкот. Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини: Документи і матеріали. Свідчення. Чорнухи; Київ, 2004. С. 94.
Читати далі
Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи по посиленню хлібозаготівель». Вирішено мобілізувати до 10 січня 1933 р. 600 комуністів для допомоги партійним організаціям забезпечити успішне проведення хлібозаготівель, виділити уповноваженого з виконання плану хлібозаготівель в індивідуальному секторі, завершити його реалізацію до 1 січня та створити насіннєві фонди до 15 січня. Заборонено будь-які витрати натуральних фондів, дозволено...
Читати далі
Харків. Лист М. Хатаєвича до В. Молотова. Відповів на зауваження, висловлені Молотовим на його брошуру, погодився з тим, що тепер доводиться брати товарний і нетоварний хліб у колгоспах, висловив думку про необхідність вилучення лише товарного зерна в колгоспах Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 259.
Читати далі
Харків. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора секретарям обкомів партії про їхню особисту перевірку встановлення остаточних планів заготівель хліба по районах, секторах, культурах та конкретних термінів їх завершення. Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ,1990. С. 262–263. Харків. Постанова Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення хлібозаготівель». Заборонено будь-яке витрачання всіх натуральних фондів,...
Читати далі
1 2 3 4 6

Останні коментарі