25 Серпня, 1932

Day

Харків. Протокол засідання РНК УСРР. Визнано незадовільним виконання річного плану хлібозаготівель по Україні. Встановлено остаточний план хлібозаготівель по секторах, областях та культурах у розмірі 282 млн пудів, із них для одноосібних господарств – 36,9 млн, для колгоспів – 224,1 млн, для радгоспів – 21,6 млн, а також стягнення мірчука – 28,8 млн, насіннєвої позики –...
Читати далі
Книги запису актів цивільного стану с. Писарівка Кодимського району Одеської області. «Помер від невідомої хвороби» дворічний хлопчик В. Шпак. Голодомори в Україні: Одеська область. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. Одеса, 2007. С. 331.
Читати далі
Вінниця. Відбулася нарада секретарів райкомів КП(б)У, директорів МТС та уповноважених обкому КП(б)У за участю члена ЦК КП(б)У П. Любченка. Він зазначив, що рішення жовтневого пленуму ЦК партії місцеві органи не виконали, тому «звідсіль продовження демобілізаційного настрою, звідсіль зрив жовтневого плану хлібозаготівель, звідсіль продовження опортуністичної благодушності, продовження повної демобілізації цілої низки партійних організацій; звідсіль очікування додаткової...
Читати далі
Телеграма М. Хатаєвича до С. Косіора, В. Молотова, В. Чубаря про відвантаження на село промтоварів для стимулювання хлібозаготівель. Пропонував завезти галоші, хустки на 2 млн крб для заохочення селян, які виконували хлібозаготівельні завдання, зменшити постачання промтоварів для районів, які погано виконували план хлібозаготівель. Дозволялося продавати тканини, взуття, скло «акуратним здавцям хліба»: 50–60 коп. вартості товару...
Читати далі
Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про посилення допомоги в проведенні хлібозаготівель з боку органів юстиції». Запропоновано судовим органам поза чергою розглядати справи про хлібозаготівлі виїзними сесіями у районах із застосуванням суворих репресій до спекулянтів, перекупників хліба, «злісних нездавців» / Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 247–248. Телеграма М. Хатаєвича...
Читати далі
Харків. Телеграма ЦК КП(б)У до обкомів партії про товарну блокаду районів, які не виконували хлібозаготівельних планів. Запропоновано зменшити завезення промислових товарів для 7 районів Одеської, 8 районів Дніпропетровської, 8 районів Харківської, 5 районів Київської області. Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 374–375.
Читати далі
Опубліковано статтю Г. Петровського «За диктатуру пролетаріату, проти диктатури буржуазії». Зазначив, що засівна площа в Україні досягла 30,2 млн га. «Вісті» ВУЦВК. Харків, 1932. 7 листопада.
Читати далі
Шифрограма В. Молотова, Й. Сталіна для ЦК КП(б)У о 19.40. Повідомлено, що з 8 листопада «призупиняється відвантаження товарів для сіл всіх областей України», допоки колгоспи та «індивідуальні селяни» не розпочнуть «чесно і добросовісно виконувати свій обов’язок перед робітничим класом і Червоною Армією» в справі хлібозаготівель / РДАСПІ. Ф. 558. Оп. 11. Спр. 45. Арк. 22....
Читати далі
Харків. Обіжник Нарком’юсту «Про активізацію роботи органів юстиції в боротьбі за хліб». Рекомендовано встановити спеціальний нагляд за роботою адмінорганів щодо стягнення штрафів з нездавців хліба, вживати заходи примусового вилучення зерна, розглядати справи протягом 5–ти днів, практикувати систему організації судово-слідчих бригад для розслідування та вирішення справ у селах, які не виконують хлібозаготівельних завдань, виявляти факти «розтринькування,...
Читати далі
Висновок слідчого Ямпільського районного суду Вінницької області щодо реквізиції майна та продуктів у селян с. Ратуш. Зазначено, що колгоспники масово залишають колгосп «Колос», бо «в селі робилися поголовні описи всього, в тому числі й хатнього майна нездатчиків, незалежно від їх соцстану», забрано навіть посуд – ложки, відра. За невиконання хлібозаготівель селян позбавляли житла. Голодомор 1932–1933...
Читати далі
1 2 3 6

Останні коментарі